gamification

NY TEKNIK FÖR LÄRANDE

I takt med att samhället förändras måste också undervisningen i skolan förändras. Med hjälp av ny teknik, som används klokt, kan gamla kunskaper och grundläggande färdigheter läras ut på nya och roligare sätt. Detta resulterar i att eleverna lär sig snabbare.

Inlärning med nya hjälpmedel handlar naturligtvis inte bara om teknik, utan framför allt handlar det om pedagogik. Användande av ny teknik, som exempelvis appar för inlärning, ger ingenting i sig. Om apparna dock har utvecklats i samarbete med – eller av – skickliga pedagoger kan de vara till stor hjälp i inlärningsarbetet.

Gameification

Ny och innovativ pedagogik kan många gånger göra underverk för undervisningen. Men det betyder inte innebära att man använder sig av digital teknik. Den digitala tekniken har dock en stor fördel. Det är enkelt att skapa poängsystem som liknar dem i dataspel.

Detta kallas gameification, spelifiering på svenska, och är ett område som intresserar fler än bara pedagoger. Det handlar i korthet om att göra om uppgifter i verkligheten till uppgifter som ger poäng i ett spel. Det behöver inte resultera i ett dataspel eller en app, men det kan göra det. Ibland kan det vara ett företag som skapar en kommersiell produkt som säljs till skolor, ibland kan det vara en skola som själv skapar appen eller spelet för att använda i undervisningen.

Gameification kan också användas på helt andra områden. Ett förslag som lanserats är att göra deklarationen på nätet mer lik ett spel. Det skulle förhoppningsvis göra att fler deklarerar i tid.

MOOC

Gameification är kanske framför allt en fråga för grundskolan, även om det kan användas högre upp i åldrarna. En annan mycket intressant aspekt av kombinationen av pedagogik och ny teknik är de öppna kurser som ges av allt fler universitet, och där undervisningen bedrivs på nätet. Dessa kallas MOOCs, Massive Online Open Courses, och blir allt vanligare. De flesta ges av högskolor i USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *