Teknik

gamification

NY TEKNIK FÖR LÄRANDE

I takt med att samhället förändras måste också undervisningen i skolan förändras. Med hjälp av ny teknik, som används klokt, kan gamla kunskaper och grundläggande färdigheter läras ut på nya och roligare sätt. Detta resulterar i att eleverna lär sig snabbare. Inlärning med nya hjälpmedel handlar naturligtvis inte bara om teknik, utan framför allt handlar…

medieteknik

ATT LÄRA SIG GENOM MEDIETEKNIK

De flesta barn och ungdomar har idag en hel del avancerad teknik omkring sig. Det är dock en ganska liten del av dem som intresserar sig för den bakomliggande tekniken och matematiken. Det här är naturligtvis inte bra, eftersom det kommer att behövas naturvetare om tekniken ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden. Förutom datorer, smartphones…