Allt

gamification

NY TEKNIK FÖR LÄRANDE

I takt med att samhället förändras måste också undervisningen i skolan förändras. Med hjälp av ny teknik, som används klokt, kan gamla kunskaper och grundläggande färdigheter läras ut på nya och roligare sätt. Detta resulterar i att eleverna lär sig snabbare. Inlärning med nya hjälpmedel handlar naturligtvis inte bara om teknik, utan framför allt handlar…