eye-admin

medieteknik

ATT LÄRA SIG GENOM MEDIETEKNIK

De flesta barn och ungdomar har idag en hel del avancerad teknik omkring sig. Det är dock en ganska liten del av dem som intresserar sig för den bakomliggande tekniken och matematiken. Det här är naturligtvis inte bra, eftersom det kommer att behövas naturvetare om tekniken ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden. Förutom datorer, smartphones…