medieteknik

ATT LÄRA SIG GENOM MEDIETEKNIK

De flesta barn och ungdomar har idag en hel del avancerad teknik omkring sig. Det är dock en ganska liten del av dem som intresserar sig för den bakomliggande tekniken och matematiken.

Det här är naturligtvis inte bra, eftersom det kommer att behövas naturvetare om tekniken ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden. Förutom datorer, smartphones och liknande produkter är s.k. life sciences ett område som växer snabbt, och där kommer det att behövas forskare och andra som är kunniga i såväl teknik som i kemi och biologi.

Projektet JuxtaLearn

JuxtaLearn är ett projekt som syftar till att öka intresset för naturvetenskap, och det genom att använda medieteknik på olika sätt. 2,1 miljoner euro har beviljats till Linnéuniversitetet i Småland, som tillsammans med universitet i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Portugal kommer att utveckla nya metoder för undervisning i naturvetenskapliga ämnen.

Rent praktiskt handlar det om att låta elever utforska centrala begrepp inom naturvetenskap, dels genom att se hur dessa principer fungerar i vardagen – exempelvis de kemiska processerna som skapar en sockerkaka – och dels genom att göra en film som förklarar ett centralt begrepp. Projektet inleddes 2013 och kommer att pågå till slutet av 2015.

JuxtaLearn vid Linnéuniversitetet

Av de totalt 2,1 miljoner euro som har tilldelats JuxtaLearn-projektet fick Linnéuniversitetet 430 000 euro. Forskningen i Småland kommer att koncentreras på utvecklandet av storbildsskärmar som kan användas för presentationer av filmer och andra projekt som skapats inom ramen för JuxtaLearn. En viktig del av projektet är nämligen också delandet av de filmer och presentationer som skapas. På detta sätt hoppas man kunna inspirera elever i olika delar av EU att ta del av och vidareutveckla varandras idéer.

Förhoppningen med projektet är att göra fler barn och ungdomar intresserade av teknik och naturvetenskap, eftersom det finns en stor efterfrågan på kompetent personal inom dessa områden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *